Tarief Het tarief voor individuele sessies is €75,-. Een sessie duurt 60 minuten. Het tarief voor stellen is €100,- per sessie. Een sessie duurt 90 minuten.

Vergoeding Heelios is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Dit biedt helaas geen vergoeding vanuit de verzekering, noch vanuit het basispakket, noch vanuit het aanvullende pakket.

Betaling en afzeggen Betaling kan contant aan het eind van het gesprek of het bedrag kan overgemaakt worden per bank of giro. Als je een afspraak wilt afzeggen doe je dat minimaal 24 uur van te voren, zodat ik nog iemand anders kan inplannen. Bij te laat afzeggen ben ik genoodzaakt om het volledige tarief in rekening te brengen.

Klacht over de behandeling Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat ik in mijn praktijk werk volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Mocht je een klacht hebben en we komen er samen niet uit, dan kun je je beroepen op het klachtrecht van het NIP. Voor meer informatie klik hier.

Kwalificaties Doctoraal psychologie aan de Universtiteit van Nijmegen. Afgeronde opleiding integratieve psychotherapie en integratieve relatietherapie aan de Nederlandse Academie voor psychotherapie te Amsterdam.