Mijn naam is Judith Post. In 2001 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Naast mijn werk in de reguliere gezondheidszorg, wilde ik me verder ontwikkelen als therapeut en wel op een wijze die aansluit bij mijn visie op de mens en diens potentieel. Bij het RINO volgde ik een opleiding Lichaamsgerichte psychotherapie en bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie heb ik de opleiding integratieve psychotherapie en integratieve relatietherapie afgerond. Voorts heb ik me verdiept en geschoold in diverse lichaamsgerichte benaderingen, aangezien het lichaam een onuitputtelijke wijsheid in zich draagt. Tevens ben ik op diverse wijzen geschoold in de zogenaamde transpersoonlijke benaderingswijze. Het gaat hierbij ondermeer om het herstel van het contact met je “ware” of “oorspronkelijke” zelf, iets wat zo oud is als de mensheid en waarin talloze oosterse en westerse stromingen eigen vertaalslagen maken. Het is een diepe ervaring van thuiskomen wanneer je dit contact kunt ervaren, wanneer je kunt voelen wie je werkelijk bent. Vanuit je ware zelf beschik je over een grote wijsheid ten aanzien van wat echt bij je past en wat goed voor je is, een wijsheid die uitstijgt boven wat je vanuit je persoonlijkheid allemaal kan bedenken. Je kan het ook intuitie noemen, je “weet” het gewoon. Dat vermogen is voor iedereen beschikbaar en aan te boren. We hebben het van nature, alleen door alles wat we hebben meegemaakt hebben we daar veelal geen directe toegang meer toe.
Al jaren verdiep ik me in alles wat te maken heeft met relaties en verbinden. Ik geloof in het vermogen van mensen om constructieve verbindingen aan te gaan. Ik geloof dat we daar ten diepste ook allemaal naar verlangen. Het is een weg die ik zelf bewust tracht te gaan en waarin ik heel graag ook andere mensen begeleid. Om steeds meer de vreugde te ervaren van het bewust verbinden. Zowel met jezelf als met de ander.