Relatiebegeleiding voor stellen

Als je relatie onder druk staat kan dat je hele leven beheersen. Alsof de zon niet meer schijnt. Dat wat zo mooi was of zou kunnen zijn, ligt mijlenver weg. Het kan je tot wanhoop drijven of maken dat je je steeds meer afkeert van je partner en je heil elders zoekt, in je werk, in een verslaving, bij een ander. Wat een goede relatie is bepaal jij zelf en dat geldt dus ook voor wat jij als probleem ervaart. Er kunnen diverse thema’s spelen die maken dat je relatie niet loopt zoals je dat zou willen. Thema’s waar je met z’n tweeen domweg niet uitkomt. Individuele kwetsbaarheden en verschillen spelen daarbij een grote rol. Vaak lukt het niet meer om met elkaar in gesprek te komen over waar het werkelijk om draait, omdat je vast zit in patronen die keer op keer tot verwijdering leiden. Dit onder ogen zien en hierin samen over de brug komen kan leiden tot een enorme verdieping in zowel je relatie als in jezelf als individu. Je wordt een grotere versie van jezelf als je bereid bent om te kijken wat deze patronen zeggen over jou, over jouw angsten, jouw kwetsuren, jouw behoeften, jouw verlangens. En dat heeft ook een direct effect op je relatie. Er ontstaan meer mogelijkheden tot werkelijke verbinding.

Herken je je in een van de volgende uitspraken?
- We hebben een verstandshuwelijk
- Wil ik dit voor de rest van mijn leven?
- Ik ben verliefd op een ander
- Ik vertrouw mijn partner niet
- Ik kan het nooit goed doen
- Ik voel me verstikt
- Ik voel me alleen en onbegrepen
- Anderen hebben het leuk, ik heb alleen maar zorgen
- Ik heb geen zin meer in seks
- Sinds de kinderen er zijn…
- De financiele problemen vliegen me naar de strot

Als je een van deze thema’s herkent ben je niet alleen. Heb je hier last van en wil je er wat aan doen dan biedt relatiebegeleiding van Heelios uitkomst.

Heelios relatiebegeleiding biedt een onpartijdige en veilige setting waarbinnen deze thema’s aan het licht kunnen komen en er gezamenlijk gezocht kan worden naar antwoorden en oplossingen. We werken specifiek op het punt waar jullie samen niet uitkomen. En we werken doelgericht naar datgene waar jullie verlangen ligt. In sommige gevallen betekent het dat het beste antwoord, hoe pijnlijk ook, is om uit elkaar te gaan.

Willen jullie een wezenlijke stap zetten om samen de realiteit onder ogen te zien en nieuwe wegen te bewandelen, dan help ik jullie graag verder.

Afhankelijk van jullie specifieke doelstelling, kunnen jullie de volgende resultaten verwachten:
- Jullie kunnen het oude patroon doorbreken en op andere manieren met elkaar het contact aangaan.
- Jullie weten waar jullie staan in jullie relatie, wat de valkuilen zijn en hoe die te kunnen hanteren.
- Jullie weten hoe jullie het contact kunnen herstellen als het is geescaleerd.
- Jullie hebben ieder zicht op jullie persoonlijke kwetsbaarheden en kunnen die zelf (ver)dragen en verzorgen ipv bij de ander te leggen.
- Jullie hebben vertrouwen in elkaar en in de relatie.
- Jullie zijn tevreden over jullie intimiteit en seksualiteit.
- Jullie voelen je allebei gezien en er is sprake van wederkerigheid en respect in jullie relatie.
- Jullie hebben oplossingen gevonden voor praktische problemen en individuele verschillen.
- Jullie komen op een volwassen en verbonden wijze tot de conclusie dat het beter is om de relatie te verbreken.

Werkwijze
Uitgangspunt is precies die vorm van begeleiding te bieden die aansluit bij jullie. Er wordt niet vastgehouden aan een specifieke methode of zienswijze; diverse benaderingen hebben ieder hun eigen kwaliteit en kunnen naar behoeven worden ingezet. Benaderingen die me hierbij met name hebben geinspireerd zijn die van Sue Johnson (EFT), John Welwood, Jan Geurtz en Rita van Rijnsoever.
Bij aanvang van het traject brengen we samen het probleem in kaart en stellen passende doelen op om naar toe te werken. Aan deze doelen wordt praktisch gewerkt zowel in de sessies als daarbuiten in de vorm van bewustwordingsoefeningen, leren uiten van emoties en behoeften, educatie en oefenen met nieuw gedrag. Binnen dit traject is het vaak passend om ook een aantal individuele sessies aan te gaan. Binnen de relatie worden weliswaar diverse kwetsbaarheden blootgelegd, maar het is aan jezelf om je hier toe te verhouden en iets mee te doen. Je wilt immers graag een liefdesrelatie en geen therapeutische relatie.

Praktisch
Een intakegesprek is vrijblijvend en kostenloos. Tijdens dit gesprek wordt helder of het klikt en waar we precies mee aan de slag gaan. Een traject beslaat veelal 8 tot 12 sessies.